Kryvyi Rih National University

Metallurgy

(Master)
Dnieper
$ 900
Priazov State Technical University

Metallurgy

(Bachelor)
Mariupol
$ 1 100
Priazov State Technical University

Metallurgy

(Master)
Mariupol
$ 1 300
Kryvyi Rih National University

Metallurgy

(Bachelor)
Dnieper
$ 1 600
Odessa National Polytechnic University

Metallurgy

(Bachelor)
№ 19 in Top-200 Ukraine 2020 rating
Odessa
$ 1 800
Odessa National Polytechnic University

Metallurgy

(Master)
№ 19 in Top-200 Ukraine 2020 rating
Odessa
$ 2 000